Detail

Sitat om byråkrater - Jurandot


Hadde en byråkrat skapt verden, ville vi ennå vært midt i syndfloden.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: