Detail

Sitat om alder - Benjamin Franlin


Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: